Διαδραστικό παιχνίδι για τον εκφοβισμό

Στη σελίδα http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/#/?snu=52152 μπορούμε να παρακολουθήσουμε το θέμα του εκφοβισμού από την πλευρά του παιδιού που κάνει εκφοβισμό, του παιδιού που δέχεται εκφοβισμό και του παρατηρητή.