Η δεύτερη περσική εκστρατεία ενάντια στους Έλληνες

/* This is the CSS stylesheet used in the exercise. */
/* Elements in square brackets are replaced by data based on configuration settings when the exercise is built. */

/* BeginCorePageCSS */

/* Made with executable version 6.3 Release 0 Build 5 */

/* Hack to hide a nested Quicktime player from IE, which can’t handle it. */
* html object.MediaPlayerNotForIE {
display: none;
}

body{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
background-color: #d7fffe;
color: #000000;

margin-right: 5%;
margin-left: 5%;
font-size: ;
}

p{
text-align: left;
margin: 0px;
font-size: 100%;
}

table,div,span,td{
font-size: 100%;
color: #000000;
}

div.Titles{
padding: 0.5em;;
text-align: center;
color: #000000;
}

button{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
font-size: 100%;
display: inline;
}

.ExerciseTitle{
font-size: 140%;
color: #000000;
}

.ExerciseSubtitle{
font-size: 120%;
color: #000000;
}

div.StdDiv{
background-color: #ffffd2;
text-align: center;
font-size: 100%;
color: #000000;
padding: 0.5em;
border-style: solid;
border-width: 1px 1px 1px 1px;
border-color: #000000;
margin-bottom: 1px;
}

/* EndCorePageCSS */

.RTLText{
text-align: right;
font-size: 150%;
direction: rtl;
font-family: «Simplified Arabic», «Traditional Arabic», «Times New Roman», Geneva,Arial,sans-serif;
}

.CentredRTLText{
text-align: center;
font-size: 150%;
direction: rtl;
font-family: «Simplified Arabic», «Traditional Arabic», «Times New Roman», Geneva,Arial,sans-serif;
}

button p.RTLText{
text-align: center;
}

.RTLGapBox{
text-align: right;
font-size: 150%;
direction: rtl;
font-family: «Times New Roman», Geneva,Arial,sans-serif;
}

.Guess{
font-weight: bold;
}

.CorrectAnswer{
font-weight: bold;
}

div#Timer{
padding: 0.25em;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
text-align: center;
color: #000000;
}

span#TimerText{
padding: 0.25em;
border-width: 1px;
border-style: solid;
font-weight: bold;
display: none;
color: #000000;
}

span.Instructions{

}

div.ExerciseText{

}

.FeedbackText, .FeedbackText span.CorrectAnswer, .FeedbackText span.Guess, .FeedbackText span.Answer{
color: #000000;
}

.LeftItem{
font-size: 100%;
color: #000000;
text-align: left;
}

.RightItem{
font-weight: bold;
font-size: 100%;
color: #000000;
}

span.CorrectMark{

}

input, textarea{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
font-size: 120%;
}

select{
font-size: 100%;
}

div.Feedback {
background-color: #d7fffe;
left: 33%;
width: 34%;
top: 33%;
z-index: 1;
border-style: solid;
border-width: 1px;
padding: 5px;
text-align: center;
color: #000000;
position: absolute;
display: none;
font-size: 100%;
}

div.ExerciseDiv{
color: #000000;
}

/* JMatch flashcard styles */
table.FlashcardTable{
background-color: transparent;
color: #000000;
border-color: #000000;
margin-left: 5%;
margin-right: 5%;
margin-top: 2em;
margin-bottom: 2em;
width: 90%;
position: relative;
text-align: center;
padding: 0px;
}

table.FlashcardTable tr{
border-style: none;
margin: 0px;
padding: 0px;
background-color: #ffffd2;
}

table.FlashcardTable td.Showing{
font-size: 140%;
text-align: center;
width: 50%;
display: table-cell;
padding: 2em;
margin: 0px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
color: #000000;
background-color: #ffffd2;
}

table.FlashcardTable td.Hidden{
display: none;
}

/* JMix styles */
div#SegmentDiv{
margin-top: 2em;
margin-bottom: 2em;
text-align: center;
}

a.ExSegment{
font-size: 120%;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
color: #000000;
}

span.RemainingWordList{
font-style: italic;
}

div.DropLine {
position: absolute;
text-align: center;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-width: 1px;
border-bottom-color: #000000;
width: 80%;
}

/* JCloze styles */

.ClozeWordList{
text-align: center;
font-weight: bold;
}

div.ClozeBody{
text-align: left;
margin-top: 2em;
margin-bottom: 2em;
line-height: 2.0
}

span.GapSpan{
font-weight: bold;
}

/* JCross styles */

table.CrosswordGrid{
margin: auto auto 1em auto;
border-collapse: collapse;
padding: 0px;
background-color: #000000;
}

table.CrosswordGrid tbody tr td{
width: 1.5em;
height: 1.5em;
text-align: center;
vertical-align: middle;
font-size: 140%;
padding: 1px;
margin: 0px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
border-color: #000000;
color: #000000;
}

table.CrosswordGrid span{
color: #000000;
}

table.CrosswordGrid td.BlankCell{
background-color: #000000;
color: #000000;
}

table.CrosswordGrid td.LetterOnlyCell{
text-align: center;
vertical-align: middle;
background-color: #ffffff;
color: #000000;
font-weight: bold;
}

table.CrosswordGrid td.NumLetterCell{
text-align: left;
vertical-align: top;
background-color: #ffffff;
color: #000000;
padding: 1px;
font-weight: bold;
}

.NumLetterCellText{
cursor: pointer;
color: #000000;
}

.GridNum{
vertical-align: super;
font-size: 66%;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
color: #000000;
}

.GridNum:hover, .GridNum:visited{
color: #000000;
}

table#Clues{
margin: auto;
vertical-align: top;
}

table#Clues td{
vertical-align: top;
}

table.ClueList{
margin: auto;
}

td.ClueNum{
text-align: right;
font-weight: bold;
vertical-align: top;
}

td.Clue{
text-align: left;
}

div#ClueEntry{
text-align: left;
margin-bottom: 1em;
}

/* Keypad styles */

div.Keypad{
text-align: center;
display: none; /* initially hidden, shown if needed */
margin-bottom: 0.5em;
}

div.Keypad button{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
font-size: 120%;
background-color: #ffffff;
color: #000000;
width: 2em;
}

/* JQuiz styles */

div.QuestionNavigation{
text-align: center;
}

.QNum{
margin: 0em 1em 0.5em 1em;
font-weight: bold;
vertical-align: middle;
}

textarea{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
}

.QuestionText{
text-align: left;
margin: 0px;
font-size: 100%;
}

.Answer{
font-size: 120%;
letter-spacing: 0.1em;
}

.PartialAnswer{
font-size: 120%;
letter-spacing: 0.1em;
color: #000000;
}

.Highlight{
color: #000000;
background-color: #ffff00;
font-weight: bold;
font-size: 120%;
}

ol.QuizQuestions{
text-align: left;
list-style-type: none;
}

li.QuizQuestion{
padding: 1em;
border-style: solid;
border-width: 0px 0px 1px 0px;
}

ol.MCAnswers{
text-align: left;
list-style-type: upper-alpha;
padding: 1em;
}

ol.MCAnswers li{
margin-bottom: 1em;
}

ol.MSelAnswers{
text-align: left;
list-style-type: lower-alpha;
padding: 1em;
}

div.ShortAnswer{
padding: 1em;
}

.FuncButton {
text-align: center;
border-style: solid;

border-left-color: #ffffe8;
border-top-color: #ffffe8;
border-right-color: #7f7f69;
border-bottom-color: #7f7f69;
color: #000000;
background-color: #ffffd2;

border-width: 2px;
padding: 3px 6px 3px 6px;
cursor: pointer;
}

.FuncButtonUp {
color: #ffffd2;
text-align: center;
border-style: solid;

border-left-color: #ffffe8;
border-top-color: #ffffe8;
border-right-color: #7f7f69;
border-bottom-color: #7f7f69;

background-color: #000000;
color: #ffffd2;
border-width: 2px;
padding: 3px 6px 3px 6px;
cursor: pointer;
}

.FuncButtonDown {
color: #ffffd2;
text-align: center;
border-style: solid;

border-left-color: #7f7f69;
border-top-color: #7f7f69;
border-right-color: #ffffe8;
border-bottom-color: #ffffe8;
background-color: #000000;
color: #ffffd2;

border-width: 2px;
padding: 3px 6px 3px 6px;
cursor: pointer;
}

/*BeginNavBarStyle*/

div.NavButtonBar{
background-color: #000000;
text-align: center;
margin: 2px 0px 2px 0px;
clear: both;
font-size: 100%;
}

.NavButton {
border-style: solid;

border-left-color: #7f7f7f;
border-top-color: #7f7f7f;
border-right-color: #000000;
border-bottom-color: #000000;
background-color: #000000;
color: #ffffff;

border-width: 2px;
cursor: pointer;
}

.NavButtonUp {
border-style: solid;

border-left-color: #7f7f7f;
border-top-color: #7f7f7f;
border-right-color: #000000;
border-bottom-color: #000000;
color: #000000;
background-color: #ffffff;

border-width: 2px;
cursor: pointer;
}

.NavButtonDown {
border-style: solid;

border-left-color: #000000;
border-top-color: #000000;
border-right-color: #7f7f7f;
border-bottom-color: #7f7f7f;
color: #000000;
background-color: #ffffff;

border-width: 2px;
cursor: pointer;
}

/*EndNavBarStyle*/

a{
color: #0000FF;
}

a:visited{
color: #0000CC;
}

a:hover{
color: #0000FF;
}

div.CardStyle {
position: absolute;
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
font-size: 100%;
padding: 5px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
color: #000000;
background-color: #ffffd2;
left: -50px;
top: -50px;
overflow: visible;
}

.rtl{
text-align: right;
font-size: 140%;
}

//<![CDATA[

1);
if (this.gecko){
this.geckoVer = parseInt(this.ua.substring(this.ua.indexOf(‘Gecko’)+6, this.ua.length));
// if (this.geckoVer 1);

//Look for Safari
this.safari = (this.ua.indexOf(‘Safari’) > 1);
if (this.safari){
this.gecko = false;
}

//Look for IE
this.ie = (this.ua.indexOf(‘MSIE’) > 0);
if (this.ie){
this.ieVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf(‘MSIE’)+5, this.ua.length));
if (this.ieVer 0);
if (this.opera){
this.operaVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf(‘Opera’)+6, this.ua.length));
if (this.operaVer < 7.04){this.min = false;}
}
if (this.min == false){
// alert('Your browser may not be able to handle this page.');
}

//Special case for the horrible ie5mac
this.ie5mac = (this.ie&&this.mac&&(this.ieVer<6));
}

var C = new Client();

//for (prop in C){
// alert(prop + ': ' + C[prop]);
//}

//CODE FOR HANDLING NAV BUTTONS AND FUNCTION BUTTONS

//[strNavBarJS]
function NavBtnOver(Btn){
if (Btn.className != 'NavButtonDown'){Btn.className = 'NavButtonUp';}
}

function NavBtnOut(Btn){
Btn.className = 'NavButton';
}

function NavBtnDown(Btn){
Btn.className = 'NavButtonDown';
}
//[/strNavBarJS]

function FuncBtnOver(Btn){
if (Btn.className != 'FuncButtonDown'){Btn.className = 'FuncButtonUp';}
}

function FuncBtnOut(Btn){
Btn.className = 'FuncButton';
}

function FuncBtnDown(Btn){
Btn.className = 'FuncButtonDown';
}

function FocusAButton(){
if (document.getElementById('CheckButton1') != null){
document.getElementById('CheckButton1').focus();
}
else{
if (document.getElementById('CheckButton2') != null){
document.getElementById('CheckButton2').focus();
}
else{
document.getElementsByTagName('button')[0].focus();
}
}
}

//CODE FOR HANDLING DISPLAY OF POPUP FEEDBACK BOX

var topZ = 1000;

function ShowMessage(Feedback){
var Output = Feedback + '

‘;
document.getElementById(‘FeedbackContent’).innerHTML = Output;
var FDiv = document.getElementById(‘FeedbackDiv’);
topZ++;
FDiv.style.zIndex = topZ;
FDiv.style.top = TopSettingWithScrollOffset(30) + ‘px’;

FDiv.style.display = ‘block’;

ShowElements(false, ‘input’);
ShowElements(false, ‘select’);
ShowElements(false, ‘object’);
ShowElements(true, ‘object’, ‘FeedbackContent’);

//Focus the OK button
setTimeout(«document.getElementById(‘FeedbackOKButton’).focus()», 50);

//
}

function ShowElements(Show, TagName, ContainerToReverse){
// added third argument to allow objects in the feedback box to appear
//IE bug — hide all the form elements that will show through the popup
//FF on Mac bug : doesn’t redisplay objects whose visibility is set to visible
//unless the object’s display property is changed

//get container object (by Id passed in, or use document otherwise)
TopNode = document.getElementById(ContainerToReverse);
var Els;
if (TopNode != null) {
Els = TopNode.getElementsByTagName(TagName);
} else {
Els = document.getElementsByTagName(TagName);
}

for (var i=0; i<Els.length; i++){
if (TagName == "object") {
//manipulate object elements in all browsers
if (Show == true){
Els[i].style.visibility = 'visible';
//get Mac FireFox to manipulate display, to force screen redraw
if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = '';}
}
else{
Els[i].style.visibility = 'hidden';
if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = 'none';}
}
}
else {
// tagName is either input or select (that is, Form Elements)
// ie6 has a problem with Form elements, so manipulate those
if (C.ie) {
if (C.ieVer ReduceToSize){
ItemToDump = Math.floor(InArray.length*Math.random());
InArray.splice(ItemToDump, 1);
}
}

function Shuffle(InArray){
var Num;
var Temp = new Array();
var Len = InArray.length;

var j = Len;

for (var i=0; i<Len; i++){
Temp[i] = InArray[i];
}

for (i=0; i<Len; i++){
Num = Math.floor(j * Math.random());
InArray[i] = Temp[Num];

for (var k=Num; k < (j-1); k++) {
Temp[k] = Temp[k+1];
}
j–;
}
return InArray;
}

function WriteToInstructions(Feedback) {
document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML = Feedback;

}

function EscapeDoubleQuotes(InString){
return InString.replace(/"/g, '"')
}

function TrimString(InString){
var x = 0;

if (InString.length != 0) {
while ((InString.charAt(InString.length – 1) == '\u0020') || (InString.charAt(InString.length – 1) == '\u000A') || (InString.charAt(InString.length – 1) == '\u000D')){
InString = InString.substring(0, InString.length – 1)
}

while ((InString.charAt(0) == '\u0020') || (InString.charAt(0) == '\u000A') || (InString.charAt(0) == '\u000D')){
InString = InString.substring(1, InString.length)
}

while (InString.indexOf(' ') != -1) {
x = InString.indexOf(' ')
InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length)
}

return InString;
}

else {
return '';
}
}

function FindLongest(InArray){
if (InArray.length < 1){return -1;}

var Longest = 0;
for (var i=1; i InArray[Longest].length){
Longest = i;
}
}
return Longest;
}

//UNICODE CHARACTER FUNCTIONS
function IsCombiningDiacritic(CharNum){
var Result = (((CharNum >= 0x0300)&&(CharNum = 0x20d0)&&(CharNum = 0x3099)&&(CharNum = 0xfe20)&&(CharNum = 0x3000)&&(CharNum < 0xd800));
}

//SETUP FUNCTIONS
//BROWSER WILL REFILL TEXT BOXES FROM CACHE IF NOT PREVENTED
function ClearTextBoxes(){
var NList = document.getElementsByTagName('input');
for (var i=0; i -1)||(NList[i].id.indexOf(‘Gap’) > -1)){
NList[i].value = »;
}
if (NList[i].id.indexOf(‘Chk’) > -1){
NList[i].checked = »;
}
}
}

//EXTENSION TO ARRAY OBJECT
function Array_IndexOf(Input){
var Result = -1;
for (var i=0; i<this.length; i++){
if (this[i] == Input){
Result = i;
}
}
return Result;
}
Array.prototype.indexOf = Array_IndexOf;

//IE HAS RENDERING BUG WITH BOTTOM NAVBAR
function RemoveBottomNavBarForIE(){
if ((C.ie)&&(document.getElementById('Reading') != null)){
if (document.getElementById('BottomNavBar') != null){
document.getElementById('TheBody').removeChild(document.getElementById('BottomNavBar'));
}
}
}

//HOTPOTNET-RELATED CODE

var HPNStartTime = (new Date()).getTime();
var SubmissionTimeout = 30000;
var Detail = ''; //Global that is used to submit tracking data

function Finish(){
//If there's a form, fill it out and submit it
if (document.store != null){
Frm = document.store;
Frm.starttime.value = HPNStartTime;
Frm.endtime.value = (new Date()).getTime();
Frm.mark.value = Score;
Frm.detail.value = Detail;
Frm.submit();
}
}

//JCLOZE CORE JAVASCRIPT CODE

function ItemState(){
this.ClueGiven = false;
this.HintsAndChecks = 0;
this.MatchedAnswerLength = 0;
this.ItemScore = 0;
this.AnsweredCorrectly = false;
this.Guesses = new Array();
return this;
}

var Feedback = '';
var Correct = 'Σωστά! ';
var Incorrect = 'Μερικές απαντήσεις είναι λανθασμένες. Οι απαντήσεις αυτές δε διορθώθηκαν.';
var GiveHint = 'Ένα σωστό γράμμα προστέθηκε.';
var CaseSensitive = false;
var YourScoreIs = 'Η τελική βαθμολογία σου είναι ';
var Finished = false;
var Locked = false;
var Score = 0;
var CurrentWord = 0;
var Guesses = '';
var TimeOver = false;

I = new Array();

I[0] = new Array();
I[0][1] = new Array();
I[0][1][0] = new Array();
I[0][1][0][0] = '\u03C3\u03C4\u03C1\u03B1\u03C4\u03B7\u03B3\u03BF\u03CD\u03C2';
I[0][2]='\u0388\u03C4\u03C3\u03B9\u0020\u03B1\u03C0\u03BF\u03BA\u03B1\u03BB\u03BF\u03CD\u03BC\u03B5\u0020\u03C4\u03BF\u03C5\u03C2\u0020\u03B1\u03C1\u03C7\u03B7\u03B3\u03BF\u03CD\u03C2\u0020\u03C4\u03BF\u03C5\u0020\u03C3\u03C4\u03C1\u03B1\u03C4\u03BF\u03CD\u002E';

I[1] = new Array();
I[1][1] = new Array();
I[1][1][0] = new Array();
I[1][1][0][0] = '\u03C3\u03C4\u03CC\u03BB\u03BF\u03C2';
I[1][2]='\u03A4\u03BF\u0020\u03C3\u03CD\u03BD\u03BF\u03BB\u03BF\u0020\u03C4\u03C9\u03BD\u0020\u03C0\u03BB\u03BF\u03AF\u03C9\u03BD\u0020\u03C0\u0027\u0020\u03B1\u03BD\u03AE\u03BA\u03BF\u03C5\u03BD\u0020\u03C3\u03B5\u0020\u03BC\u03B9\u03B1\u0020\u03C7\u03CE\u03C1\u03B1\u0020\u0028\u03BC\u03BF\u03BD\u03BF\u03BB\u03B5\u03BA\u03C4\u03B9\u03BA\u03AC\u0029\u002E';

I[2] = new Array();
I[2][1] = new Array();
I[2][1][0] = new Array();
I[2][1][0][0] = '\u0391\u03B9\u03B3\u03B1\u03AF\u03BF';
I[2][2]='\u03A4\u03BF\u0020\u03C0\u03AD\u03BB\u03B1\u03B3\u03BF\u03C2\u0020\u03B1\u03BD\u03AC\u03BC\u03B5\u03C3\u03B1\u0020\u03C3\u03C4\u03B7\u03BD\u0020\u0395\u03BB\u03BB\u03AC\u03B4\u03B1\u0020\u03BA\u03B1\u03B9\u0020\u03C3\u03C4\u03B7\u03BD\u0020\u03A4\u03BF\u03C5\u03C1\u03BA\u03AF\u03B1\u002E\u0020\u03A3\u0027\u0020\u03B1\u03C5\u03C4\u03CC\u0020\u03C0\u03BD\u03AF\u03B3\u03B7\u03BA\u03B5\u0020\u03BF\u0020\u0391\u03B9\u03B3\u03AD\u03B1\u03C2\u002E';

I[3] = new Array();
I[3][1] = new Array();
I[3][1][0] = new Array();
I[3][1][0][0] = '\u0395\u03C1\u03AD\u03C4\u03C1\u03B9\u03B1';
I[3][2]='\u039C\u03B9\u03B1\u0020\u03B1\u03C0\u0027\u0020\u03C4\u03B9\u03C2\u0020\u03B4\u03C5\u03BF\u0020\u03B5\u03BB\u03BB\u03B7\u03BD\u03B9\u03BA\u03AD\u03C2\u0020\u03C0\u03CC\u03BB\u03B5\u03B9\u03C2\u0020\u03C0\u03BF\u03C5\u0020\u03AD\u03C3\u03C4\u03B5\u03B9\u03BB\u03B1\u03BD\u0020\u03B2\u03BF\u03AE\u03B8\u03B5\u03B9\u03B1\u0020\u03C3\u03C4\u03BF\u03C5\u03C2\u0020\u038A\u03C9\u03BD\u03B5\u03C2\u0020\u03B5\u03C0\u03B1\u03BD\u03B1\u03C3\u03C4\u03AC\u03C4\u03B5\u03C2\u002E\u0392\u03C1\u03AF\u03C3\u03BA\u03B5\u03C4\u03B1\u03B9\u0020\u03C3\u03C4\u03B7\u03BD\u0020\u0395\u03CD\u03B2\u03BF\u03B9\u03B1\u002E';

I[4] = new Array();
I[4][1] = new Array();
I[4][1][0] = new Array();
I[4][1][0][0] = '\u0391\u03B8\u03AE\u03BD\u03B1';
I[4][2]='\u03A0\u03CC\u03BB\u03B7\u0020\u03C4\u03B7\u03C2\u0020\u03B8\u03B5\u03AC\u03C2\u0020\u0391\u03B8\u03B7\u03BD\u03AC\u03C2\u002E';

I[5] = new Array();
I[5][1] = new Array();
I[5][1][0] = new Array();
I[5][1][0][0] = '\u03A3\u03C0\u03AC\u03C1\u03C4\u03B7';
I[5][2]='\u03A0\u03CC\u03BB\u03B7\u0020\u03C4\u03B7\u03C2\u0020\u03A0\u03B5\u03BB\u03BF\u03C0\u03BF\u03BD\u03BD\u03AE\u03C3\u03BF\u03C5\u002C\u0020\u03C0\u03BF\u03C5\u0020\u03C4\u03B7\u0020\u03B4\u03B9\u03BF\u03B9\u03BA\u03BF\u03CD\u03C3\u03B1\u03BD\u0020\u03BF\u03B9\u0020\u03C0\u03AD\u03BD\u03C4\u03B5\u0020\u03AD\u03C6\u03BF\u03C1\u03BF\u03B9\u0020\u03BC\u03B5\u0020\u03B2\u03AC\u03C3\u03B7\u0020\u03C4\u03BF\u03C5\u03C2\u0020\u03BD\u03CC\u03BC\u03BF\u03C5\u03C2\u0020\u03C4\u03BF\u03C5\u0020\u039B\u03C5\u03BA\u03BF\u03CD\u03C1\u03B3\u03BF\u03C5\u002E';

I[6] = new Array();
I[6][1] = new Array();
I[6][1][0] = new Array();
I[6][1][0][0] = '\u03B5\u03B9\u03C3\u03B2\u03BF\u03BB\u03B5\u03AF\u03C2';
I[6][2]='\u039F\u03B9\u0020\u03A0\u03AD\u03C1\u03C3\u03B5\u03C2\u0020\u03B5\u03B9\u03C3\u03AD\u03B2\u03B1\u03BB\u03B1\u03BD\u0020\u03C3\u03C4\u03B7\u03BD\u0020\u0395\u03BB\u03BB\u03AC\u03B4\u03B1\u0020\u03C0\u03C1\u03BF\u03C3\u03C0\u03B1\u03B8\u03CE\u03BD\u03C4\u03B1\u03C2\u0020\u03BD\u03B1\u0020\u03C4\u03B7\u03BD\u0020\u03BA\u03B1\u03C4\u03B1\u03BA\u03C4\u03AE\u03C3\u03BF\u03C5\u03BD\u002E\u0020\u0389\u03C4\u03B1\u03BD\u0020\u03B4\u03B7\u03BB\u03B1\u03B4\u03AE\u0020\u002E\u002E\u002E';

I[7] = new Array();
I[7][1] = new Array();
I[7][1][0] = new Array();
I[7][1][0][0] = '\u03B3\u03B5\u03BD\u03BD\u03B1\u03B9\u03CC\u03C4\u03B7\u03C4\u03B1';
I[7][1][1] = new Array();
I[7][1][1][0]='\u03C0\u03B1\u03BB\u03B9\u03BA\u03B1\u03C1\u03B9\u03AC';
I[7][1][2] = new Array();
I[7][1][2][0]='\u03C4\u03CC\u03BB\u03BC\u03B7';
I[7][2]='\u03A3\u03C5\u03BD\u03CE\u03BD\u03C5\u03BC\u03BF\u0020\u03C4\u03B7\u03C2\u0020\u03BB\u03AD\u03BE\u03B7\u03C2\u0020\u0022\u03B8\u03AC\u03C1\u03C1\u03BF\u03C2\u0022\u002E';

I[8] = new Array();
I[8][1] = new Array();
I[8][1][0] = new Array();
I[8][1][0][0] = '\u039C\u03B1\u03C1\u03B1\u03B8\u03CE\u03BD\u03B1';
I[8][2]='\u038C\u03C3\u03BF\u03B9\u0020\u03C0\u03BF\u03BB\u03AD\u03BC\u03B7\u03C3\u03B1\u03BD\u0020\u03C3\u0027\u0020\u03B1\u03C5\u03C4\u03CC\u0020\u03C4\u03BF\u0020\u03BC\u03AD\u03C1\u03BF\u03C2\u0020\u03BF\u03BD\u03BF\u03BC\u03AC\u03C3\u03C4\u03B7\u03BA\u03B1\u03BD\u0020\u039C\u03B1\u03C1\u03B1\u03B8\u03C9\u03BD\u03BF\u03BC\u03AC\u03C7\u03BF\u03B9\u002E';

I[9] = new Array();
I[9][1] = new Array();
I[9][1][0] = new Array();
I[9][1][0][0] = '\u039C\u03B9\u03BB\u03C4\u03B9\u03AC\u03B4\u03B7';
I[9][2]='\u03A4\u03BF\u0020\u03AD\u03BE\u03C5\u03C0\u03BD\u03BF\u0020\u03C3\u03C7\u03AD\u03B4\u03B9\u03CC\u0020\u03C4\u03BF\u03C5\u0020\u03C3\u03C4\u03BF\u0020\u039C\u03B1\u03C1\u03B1\u03B8\u03CE\u03BD\u03B1\u0020\u03C7\u03AC\u03C1\u03B9\u03C3\u03B5\u0020\u03C4\u03B7\u0020\u03BD\u03AF\u03BA\u03B7\u0020\u03C3\u03C4\u03BF\u03C5\u03C2\u0020\u0391\u03B8\u03B7\u03BD\u03B1\u03AF\u03BF\u03C5\u03C2\u002E';

I[10] = new Array();
I[10][1] = new Array();
I[10][1][0] = new Array();
I[10][1][0][0] = '\u03B1\u03B3\u03B3\u03B5\u03BB\u03B9\u03B1\u03C6\u03CC\u03C1\u03BF\u03C2';
I[10][2]='\u0388\u03C4\u03C3\u03B9\u0020\u03BF\u03BD\u03BF\u03BC\u03B1\u03B6\u03CC\u03C4\u03B1\u03BD\u0020\u03B1\u03C5\u03C4\u03CC\u03C2\u0020\u03C0\u03BF\u03C5\u0020\u03AE\u03C4\u03B1\u03BD\u0020\u03C5\u03C0\u03B5\u03CD\u03B8\u03C5\u03BD\u03BF\u03C2\u0020\u03BD\u03B1\u0020\u03BC\u03B5\u03C4\u03B1\u03C6\u03AD\u03C1\u03B5\u03B9\u0020\u03C4\u03B9\u03C2\u0020\u03B5\u03B9\u03B4\u03AE\u03C3\u03B5\u03B9\u03C2\u0028\u003D\u0020\u03B1\u03B3\u03B3\u03B5\u03BB\u03AF\u03B5\u03C2\u0029\u002E';

I[11] = new Array();
I[11][1] = new Array();
I[11][1][0] = new Array();
I[11][1][0][0] = '\u03BC\u03B1\u03C1\u03B1\u03B8\u03CE\u03BD\u03B9\u03BF\u03C2';
I[11][2]='\u03A4\u03BF\u0020\u03B1\u03B3\u03CE\u03BD\u03B9\u03C3\u03BC\u03B1\u0020\u03B1\u03C5\u03C4\u03CC\u0020\u03C3\u03B5\u0020\u03BA\u03AC\u03B8\u03B5\u0020\u03BF\u03BB\u03C5\u03BC\u03C0\u03B9\u03AC\u03B4\u03B1\u0020\u03BC\u03B1\u03C2\u0020\u03C5\u03C0\u03B5\u03BD\u03B8\u03C5\u03BC\u03AF\u03B6\u03B5\u03B9\u0020\u03C4\u03B7\u0020\u03B4\u03B9\u03B1\u03B4\u03C1\u03BF\u03BC\u03AE\u0020\u03C4\u03BF\u03C5\u0020\u03B1\u03B3\u03B3\u03B5\u03BB\u03B9\u03B1\u03C6\u03CC\u03C1\u03BF\u03C5\u0020\u03B1\u03C0\u03CC\u0020\u03C4\u03BF\u0020\u039C\u03B1\u03C1\u03B1\u03B8\u03CE\u03BD\u03B1\u0020\u03C3\u03C4\u03B7\u03BD\u0020\u0391\u03B8\u03AE\u03BD\u03B1\u0020\u03B3\u03B9\u03B1\u0020\u03BD\u03B1\u0020\u03BC\u03B5\u03C4\u03B1\u03C6\u03AD\u03C1\u03B5\u03B9\u0020\u03C4\u03BF\u0020\u03BD\u03B9\u03BA\u03B7\u03C6\u03CC\u03C1\u03BF\u0020\u03BC\u03AE\u03BD\u03C5\u03BC\u03B1\u002E';

State = new Array();

function StartUp(){
RemoveBottomNavBarForIE();
//Show a keypad if there is one (added bugfix for 6.0.4.12)
if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'block';
}

var i = 0;

State.length = 0;
for (i=0; i<I.length; i++){
State[i] = new ItemState();
}

ClearTextBoxes();

}

function ShowClue(ItemNum){
if (Locked == true){return;}
State[ItemNum].ClueGiven = true;
ShowMessage(I[ItemNum][2]);
}

function SaveCurrentAnswers(){
var Ans = '';
for (var i=0; i 0)&&(Ans != State[i].Guesses[State[i].Guesses.length-1])){
State[i].Guesses[State[i].Guesses.length] = Ans;
}
}
}

function CompileGuesses(){
var F = document.getElementById(‘store’);
if (F != null){
var Temp = »;
var GapLabel = »;
for (var i=0; i<State.length; i++){
GapLabel = 'Gap ' + (i+1).toString();
Temp += '’ + GapLabel + »;
Temp += ‘student-responses’ + GapLabel + »;
Temp += ‘JClozeStudentResponses’;
for (var j=0; j0){Temp += ‘| ‘;}
Temp += State[i].Guesses[j] + ‘ ‘;
}
Temp += »;
}
Temp += »;
Detail = Temp;
}
}

function CheckAnswers(){
if (Locked == true){return;}
SaveCurrentAnswers();
var AllCorrect = true;

//Check each answer
for (var i = 0; i -1){
var TotalChars = GetGapValue(i).length;
State[i].ItemScore = (TotalChars-State[i].HintsAndChecks)/TotalChars;
if (State[i].ClueGiven == true){State[i].ItemScore /= 2;}
if (State[i].ItemScore <0 ){State[i].ItemScore = 0;}
State[i].AnsweredCorrectly = true;
//Drop the correct answer into the page, replacing the text box
SetCorrectAnswer(i, GetGapValue(i));
}
else{
//Otherwise, increment the hints for this item, as a</inalty
State[i].HintsAndChecks++;

//then set the flag
AllCorrect = false;
}
}
}

//Calculate the total score
var TotalScore = 0;
for (i=0; i<State.length; i++){
TotalScore += State[i].ItemScore;
}
TotalScore = Math.floor((TotalScore * 100)/I.length);

//Compile the output
Output = '';

if (AllCorrect == true){
Output = Correct + '
‘;
}

Output += YourScoreIs + ‘ ‘ + TotalScore + ‘%.
‘;
if (AllCorrect == false){
Output += Incorrect;
}
ShowMessage(Output);
setTimeout(‘WriteToInstructions(Output)’, 50);

Score = TotalScore;
CompileGuesses();

if ((AllCorrect == true)||(Finished == true)){

TimeOver = true;
Locked = true;
Finished = true;
setTimeout(‘Finish()’, SubmissionTimeout);
}

}

function TrackFocus(BoxNumber){
CurrentWord = BoxNumber;
InTextBox = true;
}

function LeaveGap(){
InTextBox = false;
}

function CheckBeginning(Guess, Answer){
var OutString = »;
var i = 0;
var UpperGuess = »;
var UpperAnswer = »;

if (CaseSensitive == false) {
UpperGuess = Guess.toUpperCase();
UpperAnswer = Answer.toUpperCase();
}
else {
UpperGuess = Guess;
UpperAnswer = Answer;
}

while (UpperGuess.charAt(i) == UpperAnswer.charAt(i)) {
OutString += Guess.charAt(i);
i++;
}
OutString += Answer.charAt(i);
return OutString;
}

function GetGapValue(GNum){
var RetVal = »;
if ((GNum=I.length)){return RetVal;}
if (document.getElementById(‘Gap’ + GNum) != null){
RetVal = document.getElementById(‘Gap’ + GNum).value;
RetVal = TrimString(RetVal);
}
else{
RetVal = State[GNum].Guesses[State[GNum].Guesses.length-1];
}
return RetVal;
}

function SetGapValue(GNum, Val){
if ((GNum=I.length)){return;}
if (document.getElementById(‘Gap’ + GNum) != null){
document.getElementById(‘Gap’ + GNum).value = Val;
document.getElementById(‘Gap’ + GNum).focus();
}
}

function SetCorrectAnswer(GNum, Val){
if ((GNum=I.length)){return;}
if (document.getElementById(‘GapSpan’ + GNum) != null){
document.getElementById(‘GapSpan’ + GNum).innerHTML = Val;
}
}

function FindCurrent() {
var x = 0;
FoundCurrent = -1;

//Test the current word:
//If its state is not set to already correct, check the word.
if (State[CurrentWord].AnsweredCorrectly == false){
if (CheckAnswer(CurrentWord, false) < 0){
return CurrentWord;
}
}

x=CurrentWord + 1;
while (x<I.length){
if (State[x].AnsweredCorrectly == false){
if (CheckAnswer(x, false) < 0){
return x;
}
}
x++;
}

x = 0;
while (x<CurrentWord){
if (State[x].AnsweredCorrectly == false){
if (CheckAnswer(x, false) < 0){
return x;
}
}
x++;
}
return FoundCurrent;
}

function CheckAnswer(GapNum, MarkAnswer){
var Guess = GetGapValue(GapNum);
var UpperGuess = '';
var UpperAnswer = '';
if (CaseSensitive == false){
UpperGuess = Guess.toUpperCase();
}
else{
UpperGuess = Guess;
}
var Match = -1;
for (var i = 0; i -1){return »}
RightBits = new Array();
for (var i=0; i<I[GapNum][1].length; i++){
RightBits[i] = CheckBeginning(Guess, I[GapNum][1][i][0]);
}
var RightOne = FindLongest(RightBits);
var Result = I[GapNum][1][RightOne][0].substring(0,RightBits[RightOne].length);
//Add another char if the last one is a space
if (Result.charAt(Result.length-1) == ' '){
Result = I[GapNum][1][RightOne][0].substring(0,RightBits[RightOne].length+1);
}
return Result;
}

function ShowHint(){
if (document.getElementById('FeedbackDiv').style.display == 'block'){return;}
if (Locked == true){return;}
var CurrGap = FindCurrent();
if (CurrGap 0){
SetGapValue(CurrGap, HintString);
State[CurrGap].HintsAndChecks += 1;
}
ShowMessage(GiveHint);
}

function TypeChars(Chars){
var CurrGap = FindCurrent();
if (CurrGap

//]]>

Η δεύτερη περσική εκστρατεία ενάντια στους Έλληνες

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί «Έλεγχος απάντησης».
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί «Βοήθεια» για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί «[;]» για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.


<!–
 ‘Ελεγχος απάντησης 

 Βοήθεια 

–>

Ο περσικός στρατός με [;] το Δάτη και τον Αρταφέρνη προσπάθησε για δεύτερη φορά να κατακτήσει την Ελλάδα το 490 π.Χ. Ο περσικός [;] διέσχισε το [;] κι αποβίβασε πολύ στρατό στην [;], που την κατέστρεψε εντελώς. Έπειτα οι Πέρσες κατευθύνθηκαν προς την [;].
Οι Αθηναίοι αρχικά ζήτησαν βοήθεια από τη [;] και τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, ωστόσο καμιά δεν ανταποκρίθηκε. Έτσι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τους [;] αβοήθητοι.
Οι Αθηναίοι, αν και λιγότεροι, πολέμησαν με [;] τους Πέρσες στο [;], ακολουθώντας το έξυπνο σχέδιο του στρατηγού [;] και κατάφεραν τελικά να νικήσουν. Αμέσως μετά ένας [;] έφερε τρέχοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Έτσι καθιερώθηκε από τότε ο [;] δρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Α α ά β γ δ ε Ε έ η ή θ ι ί κ λ Μ μ ν ο ό π ρ Σ ς σ τ ύ φ ώ

 ‘Ελεγχος απάντησης 

 Βοήθεια 

Advertisement
Posted in .

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s