ΔΡΑΣΕΙΣ 2015-16

recoil_2

Συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων